Parādu Piedziņa You WIN
Parādu piedziņa
LV
inkasso parādu piedziņa juridiskie pakalpojumi


Parādu Piedziņa

 

1. Kāpēc uzticēt parādu piedziņu kompānijai „REGNUS INKASSO"?

         Parādu piedziņa ārpustiesas ceļā un tiesas procesa ietvaros ir mūsu galvenais darbības virziens jau vairāk kā 8 gadus. Šajā laika periodā esam izstrādājuši efektīvus parādu piedziņas modeļus, kas tiek balstīti nevis uz vēstuļu sūtīšanu vai telefona zvaniem, bet gan uz aktīvām darbībām: parādnieka apmeklēšanu, iepazīšanos ar tā saimniecisko darbību uz vietas, personīgu tikšanos ar amatpersonām u.c. Šāda pieeja praksē ir pierādījusi savu efektivitāti un ļauj mums ārpustiesas ceļā atgūt ap 85% no visiem parādiem.
          Uzticot parādu atgūšanu mums, Jūs, pirmkārt, uzticēsiet to darīt profesionāļiem, kas spēs sasniegt rezultātu ātrāk un efektīvāk. Otrkārt, Jūs varēsiet koncentrēties savam biznesam un ievērojami ietaupīt laiku, jo Jūsu vietā mēs apmeklēsim parādnieku, tiksimies ar tā vadību, sekosim, kā tiek ievērota vienošanās par parāda dzēšanu utt.

2. Kas jādara, lai tiktu uzsākta parādu piedziņa?

         Ja Jums parādā ir juridiska persona, kuras parādu vēlaties nodot uz piedziņu, tad mums ir nepieciešams zināt tās reģistrācijas numuru. Tas ir vajadzīgs, lai Parādu piedziņas nodaļa varētu veikt debitora sākotnējo pārbaudi: vai parādnieks nav jau atzīts par maksātnespējīgu, uzsākta tā likvidācija vai nav kādi citi juridiski šķēršļi, kas neļauj veikt parāda piedziņu. Par pārbaudes rezultātiem mēs Jūs informēsim pusstundas laikā.
         Ja nav likumisku šķēršļu parāda piedziņai, tad mēs sagatavosim „Līgumu par parādu piedziņu " un vienosimies ar Jums par laiku un vietu, kad to parakstīt. Parāda piedziņas procesā mums būs nepieciešamas arī dokumentu kopijas, kas apliecina parādu - pavadzīmes, rēķini, līgumi u.c. Tos Jūs variet nodot mums personīgi tikšanās laikā vai atsūtīt pa faksu vai e-pastu.

3. Cik maksā parādu piedziņa?

         Par parāda vai tā daļas piedziņu tiek iekasēta atlīdzība, kas ir izteikta kā procents no piedzenamās parāda summas. Procenta lielums ir atkarīgs no parāda apmēra un tā vecuma (jo jaunāks parāds, jo mazāks atlīdzības procents). Taču atlīdzība ir jāmaksā tikai tad, kad parāds ir piedzīts, t.i., nauda ir ieskaitīta Jūsu norēķinu kontā. Ja parāds netiek atgūts, tad arī atlīdzība nav jāmaksā.

4. Kāda ir minimālā parāda summa, kuru var nodot uz parādu piedziņu?

         Mēs uzņemamies parādu piedziņu, neatkarīgi no to vecuma un summas. Esam atguvuši daudz parādu, kas nepārsniedz Ls 100, gan arī parādus, kuru vērtība ir vairāki desmiti un pat simti tūkstoši latu. Taču visu parādu atgūšanā mēs realizējam aktīvu, uz personisku kontaktu ar parādnieku balstītu piedziņas procesu.

5. Kā ar mums sazināties?

         Ja Jums ir kādi jautājumi par parādu piedziņas procesu, brīdinājuma zīmogu vai citiem mūsu pakalpojumiem, droši sazinieties ar mums pa tālruni
+ 371 67 89 50 45 vai e-pastu: regnus@regnus.lv. Klientu darījumu vadītājs sniegs atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem.

 

© SIA Regnus Inkaso, Parādu piedziņa un tiesvedība