inkasso parādu piedziņa Paradu piedzina Juridiskie pakalpojumi
parādu piedziņa un tiesvedība
LV
parāds
paradu piedzina juridiskie pakalpojumi
   

Parādu piedziņa no juridiskām personām

Parādu piedziņa no fiziskām personām


          Parādu piedziņa ( inkasso ) ārpustiesas ceļā no uzņēmumiem ir mūsu galvenais darbības virziens. Lai ātri un efektīvi no juridiskām personām atgūtu parādus, mēs piedziņas procesu balstām uz aktīvu un personisku kontaktu ar parādnieku: apmeklējam debitoru, pārbaudām tā saimniecisko darbību un mantisko stāvokli dabā un personīgi tiekamies ar amatpersonām.
         
Papildus mēs izmantojam arī dažādas datu bāzes, kas ir mūsu rīcībā, un ļauj ātri pārbaudīt debitora juridisko statusu, finansiālo un maksātspējas situāciju, nenokārtotās parādu saistības u.c. Taču iegūtā informācija bieži vien ievērojami atšķiras no realitātes. Tas nozīmē, ka, paļaušanās piedziņas procesā vienīgi uz apkopotajiem datiem un brīdinājuma vēstuļu sūtīšanu vai zvanīšanu var dārgi izmaksāt, jo parādnieks, kreditoram nezinot, var izbeigt savu darbību vai pat ļaunprātīgi veikt mantas atsavināšanu. Tas, savukārt, vēlāk praktiski izslēdz iespējas atgūt naudu.
        Mūsu realizētais parādu piedziņas process ļauj savlaicīgi konstatēt parādnieka problēmas vai pretlikumīgu rīcību un attiecīgi reaģēt, jo mēs galveno uzsvaru liekam uz darbībām, kas ietver:

  • braukšanu pie parādnieka,
  • ražošanas / tirdzniecības telpu, iekārtu un citu aktīvu pārbaudi dabā,
  • tikšanos ar amatpersonām un reāla saistības izpildes risinājuma panākšanu,
  • saimnieciskās darbības monitoringu,
  • nekavējošu debitora atkārtotu apmeklēšanu.

 

      
        Augstāk minētās darbības veic profesionāli un juridiski izglītoti darbinieki, kuri divas trešdaļas no sava darba laika izmanto, apmeklējot parādniekus. Tas viss kopā nodrošina augstu piedziņas procentu (85%) un ļauj atgūt arī vecus un sarežģītus parādus, kā arī ievērojami paātrina naudas piedziņas termiņus.
        Mēs uzņemamies parādu piedziņu, neatkarīgi no to vecuma un summas. Esam atguvuši daudz parādu, kas nepārsniedz Ls 100, gan arī parādus, kuru vērtība ir vairāki desmiti un pat simti tūkstoši latu. Taču visu parādu atgūšanā mēs realizējam aktīvu piedziņas procesu.

Mūsu mērķis ir atgūt Jūsu naudu.

Lai to izdarītu, mēs pieliekam visas pūles
un nežēlojam savu laiku.
Mūsu klienti zina - ja mēs neatgūsim parādu,
tad to neizdarīs neviens.