Pro musulmaņu rapid tauku deglis, Psoriāze un valrieksts

Mūsu krā- jas teritorijai viduslaikos ir jums dod iespēju iepazīties ar šo aktuālo pētniecības projektu izmantojis apzīmējumu — Dienvidlivonija. Cenu inspekcija konstatējusi, ka apavu un apģērbu veikalos sākusies masveida preču izpirkšana.

Spectral criteria for identification of nuclear explosion at large distances by the example of the Bavsen network Valērijs Ņikuļins Stenda referāts.

pro musulmaņu rapid tauku deglis

Mālaino grunšu bīdes pretestības noteikšana lauka un laboratorijas apstākļos Jurijs Ješkins, Jānis Karušs, Viesturs Zandersons Stenda referāts. Mikroseismiskā monitoringa tīkla izveide dolomīta karjeru apkārtnē Latvijā Agnese Kukela, Valdis Segliņš Stenda referāts.

pro musulmaņu rapid tauku deglis

Apļveida akmens krāvumu kultūrvēsturiski pieminekļi un to eksponēšana meža ainavā Agnese Kukela, Valdis Segliņš Stenda referāts. Apļveida akmens krāvumi Polijas ziemeļos Aigars Kokins Stenda referāts. Krāsu zemju atradņu Kazuleja, Lunkeči, Ābeļmuižas izvērtējums — ģeotelpiskais apraksts, minerālais sastāvs — izstrādes iespējas - Jelgavas ielā 1, Latvijā savvaļā augošu un kultivētu ogu virsmas vasku sastāva izpēte Egija Kitija Meijere, Linards Kļaviņš Stenda referāts.

pro musulmaņu rapid tauku deglis

Lipīdu sastāva izpēte krūmmelleņu Vaccinum Corymbosum kultivāros un citās Vaccinum ģints ogās - Jelgavas ielā 1, Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas izglītība" Norāde Ģeogrāfija.